top of page

Пріоритети реформ для Харківської області: публічні дискусії між кандидатами в депутати обласної рад

МЕТА: 

  • допомогти харків’янам зробити усвідомлений вибір;

  • привернути увагу виборців до місцевої виборчої кампанії через відкрите експертне обговорення програм найрейтинговіших кандидатів стосовно ключових реформ та шляхів їх впровадження.


БЛОКИ ПИТАНЬ ДЛЯ ДИСКУСІЙ:


Блок №1. Загальні питання організації та діяльності обласної ради, її відносин із громадами, районами, Харківською обласною державною адміністрацією (ХОДА) та Кабінетом міністрів України (КМУ)


1. Робота обласної ради в умовах реформи децентралізації. Чи налагоджена співпраця з КМУ та іншими центральними органами виконавчої влади, Верховною Радою? 

2. Співпраця з ХОДА в умовах реформування інституту облдержадміністрацій 


3. Якою ви вбачаєте роботу депутатського корпусу в цих умовах, а також співпрацю з фракціями різних політичних сил?


4. Співпраця з районами області та сформованими ОТГ у Харківській області 


Наразі Стратегія розвитку області написана з урахуванням застарілого ділення на райони. Як Ви вбачаєте співпрацю з адміністраціями оновлених, об’єднаних районів, розподіл повноважень? 


Об’єднані територіальні громади


Як допомогти розвитку ОТГ на Харківщині природним, а не штучним шляхом? Як правильно переорієнтувати регіональне планування кроків та реформ з районного на ОТГ, враховуючи укрупнення районів?


Що стосується освіти працівників місцевого самоврядування та усунення корупційних ризиків – які конкретні кроки пропонуються?


Процеси прийняття рішень

Що уможливлює процес прозорого прийняття рішень в громаді?
Блок №2 Стратегія регіонального розвитку


1. Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки 


Наскільки досконалий цей документ, щоб залишитись рамковим документом регіону? Які досягнення можуть стати базисом для подальшого сталого розвитку регіону? Які проблеми складно або неможливо вирішити, а плани не є реальними?


Покращення інвестиційного клімату


Що, на Вашу думку, стало причиною зниження інвестиційної привабливості Харківщини, падіння обсягів експорту та імпорту? Як змінити ситуацію? 

Чи можливе залучення до Харкова інвестицій, які пов’язані з новим виробництвом або виробництвом з високою додатковою вартістю, інноваційними технологіями та екологічними проєктами?


Розвиток економічного сектору


Чи потрібна підтримка промислових гігантів, як це прописано у Стратегії, або слід враховувати здобутки інноваційного бізнесу? Як сприяти запровадженню привабливого клімату для місцевих бізнесменів задля подальшого створення продукту з високою доданою вартістю та зміни вектору експорту/імпорту з РФ на інші країни?


Розвиток соціальної сфери


Опишіть Ваш план заходів для розвитку транспортної системи та інфраструктури, медичної сфери та сфери професійно-технічної освіти.

Чи потрібно вводити не лише кількісні, як йдеться у Стратегії, а й якісні показники розвитку,? Які конкретні кроки потрібно зробити для розвитку освіти і  науки, а також місцевого туризму?  Блок №3 Політичні, міжнаціональні, міжконфесійні та інші особливі питання регіонального розвитку


Чи є ризики виникнення міжнаціональних, міжконфесійних та інших конфліктів в регіоні? У який спосіб можливо їх уникнути?


Які заходи  з патріотичного виховання Ви вважаєте потрібно вжити в контексті прифронтового та прикордонного розташування Харківської області?Блок №4 Програми соціально-економічного розвитку

Наскільки останні програми соціально-економічного розвитку відповідають інтересам регіону? Хто та у який спосіб повинен визначати пріоритети та черговість об’єктів для бюджетного фінансування у секторах житлово-комунального господарства, соціальному, будівництву об’єктів нової інфраструктури? Чи вбачаєте Ви наразі у цих процесах корупційну складову, зокрема, під час закупівель? Якщо так, то як цього позбутись?


Яку допомогу необхідно надати підприємцям у секторі агропромислового комплексу? Якою повинна бути регіональна політика облради в умовах відкриття ринку землі?


Яка політика облради, на Вашу думку, повинна бути у галузі освоєння та використання надр, зокрема газу та нафти, лісів та водних ресурсів?


Як облрада може підтримати бізнес та підприємців громади? Які сфери Ви вважаєте найбільш привабливими для інвестицій? Чи є ефективним створення спеціальних технопарків, кластерів тощо для об’єднання підприємців та залучення інвестицій?


Яка політика повинна проводитись у промисловому секторі? Зокрема, чи може місцева влада сприяти роботі оборонного комплексу та чи повинна вона це робити? Якщо так, то у який спосіб? 


Чи потрібно стимулювати будівництво в регіоні на обласному рівні? Якщо так, то як? Як прибрати корупційну складову під час бюджетних замовлень?


Чи достатньо фінансування виділяється закладам медицини, освіти, культури, спорту і фізичної культури у Харківській області? Як слід перерозподілити бюджетні кошти для більш ефективного менеджменту у цих сферах та будівництва нових об’єктів?


Блок №5 Розвиток культури та спорту в регіоні


Які заклади культури та спорту повинні фінансуватись з бюджету, а які можуть існувати коштом інвестицій та благодійних внесків? Чи потребують обласної підтримки установи, які мають національний статус?


Як зберегти пам’ятки архітектури, які потребують коштовної реконструкції (наприклад садиби у Шарівці, Старому Мерчику тощо)?


Як зберегти дитячі заклади культури та спорту? Як залучити інвесторів у сектор освіти, культури, спорту і фізкультури? Що потрібно зробити для того, аби зберегти педагогічний ресурс?


Блок №6 Екологія регіону


Як має вирішуватись питання видобутку сланцевого газу в області? Чи мають нафтовидобувні компанії брати участь у житті громад? Якщо так, то як ці питання можна вирішити на рівні обласної ради? 


Як обласна рада може сприяти протидії «чорним» лісорубам та незаконній вирубці лісів, лісосмуг, браконьєрству?

Чи є обласною проблемою упорядкування ставків, що орендуються? Чи існує, на Вашу думку, проблема вільного доступу до води громадян? Якщо проблема існує, то як саме  її можна вирішити?


Чи потрібно регіону будівництво сучасного сміттєпереробного заводу?Якщо ви вбачаєте будівництво необхідним, то за бюджетні кошти або коштом інвесторів? Чи потрібно консервувати, або, навпаки, розширяти сміттєзвалища в області?


Як можна забезпечити збереження екопарків та унікальних екосистем на Харківщині: Дворічанський екопарк, Краснокутський дендропарк, Гомільшанські ліси тощо?  


Блок №7 Медицина та соціальний захист

Чи достатньо, на Вашу думку,  фінансуються медичні заклади та заклади соціального захисту Харківській області? Чи є корупційна складова у закупівлях і якщо так, то як її позбутись? Як слід перерозподілити бюджетні гроші для більш ефективного менеджменту у цих сферах? Як залучити та зберегти якісний персонал у лікарнях?


Як зберегти програми щодо забезпечення безоплатними ліками та лікуванням громадян області(інсулінозалежні пацієнти, орфанні, онкологічні хворі, паліативні тощо)?

Як, на Вашу думку, повинна відбуватися друга та третя хвилі медичної реформи в області?


Чи якісно налагоджена співпраця з міськими закладами медицини, зокрема, в умовах пандемії COVID-19? Якщо ні, то як можна покращити співпрацю зусиллями місцевого самоврядування?


Чи потребує реформування система екстреної медичної допомоги регіону? Якщо так, то які шляхи до її покращення?


Які значні медичні об’єкти, окрім добудови сучасного онкоцентру, потрібні регіону? Де знайти фінансування на цю сферу? Чи потрібна допомога на обласному рівні національним медичним установам, розміщеним на території області?


Наскільки автоматизований процес надання допомоги малозабезпеченим верствам населення, пенсіонерам, людям з інвалідністю? Наскільки легко отримати допомогу? Чи можна силами місцевого самоврядування спростити процедури та надати додаткову допомогу, не лише фінансову?


Як забезпечити доступ до медичних та соціальних послуг жителям віддалених населених пунктів?Блок №8 Середня професійна та вища освіта  


1.Чи достатньо фінансуються заклади середньої професійної освіти на Харківщині? Чи потребують вони скорочення та реформування, оновлення матеріальної бази? Чиїм коштом потрібно це робити?


2. Харківщина – студентський регіон. Чи потрібна нефінансова підтримка обласної ради вищим навчальним закладам та науковим спільнотам області? Якщо так, то у який спосіб можна це робити?


Блок №9 Регіональні дороги та транспорт

  1.Наскільки прозорим та ефективним є розподіл грошей на ремонт, реконструкцію та будівництво доріг в області?  Якщо є корупційна складова, то як її знищити?


2.  Хто та у який спосіб повинен визначати перелік об’єктів, що потребують ремонту, чергу робіт? Чи потрібно змінити механізм, що існує? 


3. Наскільки ефективна співпраця бюджетів та їх розпорядників при ремонті та реконструкції доріг не лише державного, а регіонального та місцевого значення? 


4. На Вашу думку, чи достатньо прозора робота громадського автотранспорту, зокрема, розподіл маршрутів серед приватних перевізників?

Як обласна рада може забезпечити якість та безпеку пасажирів, у тому числі пільгових категорій? Як не залишити «відрізаними від цивілізації» мешканців віддалених селищ, де немає ані якісних доріг, ані достатньої кількості мешканців?Comments


bottom of page