top of page

ПРОЗОРІСТЬ І УЧАСТЬ: ВПЛИВ ГРОМАДЯН НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У державних документах, які регламентують діяльність органів місцевого самоврядування прописано, що суб’єктами фінансової діяльності органів місцевого самоврядування є органи місцевого самоврядування та виконавчі органи місцевих рад, територіальні громади, органи державної влади через територіальні підрозділи, комунальні підприємства, установи, організації і обов’язково – прості громадяни. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування спрямовується на підвищення інвестиційного потенціалу та конкурентоздатності громади, розвиток соціально-культурної сфери та підприємництва, зростання добробуту мешканців громади. Громадяни, зі свого боку, як суб’єкти можуть впливати на діяльність місцевої влади, активно долучаючись до всіх процесів, що відбуваються в громаді.

Безумовно, повноцінним суб’єктом можна стати і бути тільки за умови обізнаності і поінформованості, які досягаються за рахунок публічності і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування. При цьому важливо розуміти, що саме має бути оприлюднено владою, доведене до відома громадян. Передусім, оприлюдненню підлягають внутрішні політики в громадах і показники бюджету, а саме:

-                застосування стратегічного прогнозування та середньострокового бюджетного планування;

-                механізм формування дохідної та видаткової частини бюджету; практики адміністрування податкових і неподаткових надходжень, залучення додаткових коштів до бюджету;

-                інвестиційні проєкти і програми;

-                результати виконання бюджету за звітний період;

-                показники виконання місцевого бюджету в поточному році; планові показники на середньострокову перспективу.

Влада зобов’язана забезпечити максимальний доступ громадян до фінансової та іншої інформації та стимулювати їх активне залучення до регулярного діалогу з питань вироблення фінансової політики на громади, а також постійно інформувати громадськість про результати й ефективність своєї роботи, щодо фінансового стану, мобілізації та використання бюджетних коштів, повноти та якості надання адміністративних і соціальних послуг.

Кожному громадянину важливо бути не просто суб’єктом «на папері» (тобто прописаним у документах), а повноцінно і активно реалізовувати свою суб’єктність, долучатися до фінансового менеджменту органів місцевого самоврядування, наполягати на відкритості і прозорості фінансової діяльності органів влади.
Цей матеріал опубліковано ГО СМАРТ МЕДІА в рамках Програми «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст цього матеріалу є винятковою відповідальністю СМАРТ МЕДІА та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.Commentaires


bottom of page